Travel Restaurant Traveller Traveller Aboard

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อิ่มใจอิ่มบุญ ที่บ้าน ช.ช้างชรา กาญจนบุรี

    
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อิ่มใจอิ่มบุญ ที่บ้าน ช.ช้างชรา กาญจนบุรี

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อิ่มใจอิ่มบุญ ที่บ้าน ช.ช้างชรา กาญจนบุรี

 

 

By หม่อมป้าฯ

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ที่เป็นธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ และยังได้ช่วยทำให้อิ่มใจจากการได้ทำบุญอีกด้วย หม่อมป้าขอแนะนำสถานที่หนึ่ง ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ริมแม่น้ำแควใหญ่ที่ดูไหลเย็นชุ่มชื่นมากๆ นอกจากที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแล้ว ยังได้เยี่ยมชมและทักทายสัตว์สำคัญของประเทศไทย นั่นก็คือช้างอีกด้วย แต่ที่พิเศษกว่าช้างทั่วไปก็คือ ช้างเหล่านี้ อายุพอๆกับคุณย่าคุณยายของเราเลยทีเดียว ท่านๆทั้งหลายได้ผ่านประสบการณ์การทำงานหนักเพื่อรับใช้มนุษย์อย่างซื่อสัตว์มาเป็นเวลานาน ที่นี่จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้าย ที่ให้ท่านเหล่านี้ ได้พักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอย่างสงบ ก่อนที่จะต้องจากโลกนี้ไป นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่รับฝากช้าง ที่เคยเดินเร่ร่อนในกรุงเทพอีกด้วย พี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะ น้องๆอยู่กันอย่างปลอดภัยในที่แห่งนี้แน่นอนค่ะ ยังไงก็ลองแวะไปเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจกันได้นะคะ

 

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี: บ้าน ช.ช้างชรา

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี หรือบ้าน ช. ช้างชรา ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 130 ไร่ ระยะทาง 32 กิโลเมตรจากตัวเมืองกาญจนบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม 2551 โดยนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ซึ่งคลุกคลีกับช้างมาตลอดชีวิตการทำงานกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้มองเห็นสภาพปัญหาของช้างที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาช้างบาดเจ็บ ช้างชราที่ประสบปัญหาในการดูแลสุขภาพ ช้างเร่ร่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช้างด้อยโอกาสที่ไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้จึงได้มองหาสถานที่สำหรับแก้ไขปัญหาของช้างที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูช้าง มีความเป็นธรรมชาติ มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับช้าง โครงการแก้ไขปัญหาช้างจึงเกิดขึ้นโดยมีเจ้าของที่ดินผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดทำโครงการ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เลี้ยงดูช้างชรา เป็นที่พักของช้างเร่ร่อน ซึ่งให้คนกับช้างได้ใกล้ชิดและเรียนรู้การใช้ชีวิตซึ่งกันและกัน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวและอาสาสมัครผู้รักช้างและต้องการให้ช้างไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม กิจกรรมที่ทำร่วมกัน อาทิ ปลูกพืชอาหารช้าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ฟักทอง หญ้าบาน่า เลี้ยงช้างและอาบน้ำร่วมกับช้าง การดูและสุขภาพช้างเบื้องต้น

 

คุณย่าช้างท่านนี้อายุ 70 กว่าแล้วนะคะ แต่ใจดีและน่ารักมากๆเลย

 

ปัจจุบันบ้านช. ช้างชรา มีช้างในความดูแลทั้งหมด 7 เชือก เป็นช้างชราที่อยู่ประจำ 6 เชือก และช้างเร่ร่อนที่ทางกรุงเทพมหานครฝากเลี้ยงไว้ 1 เชือก

1.       พังคำมูลหรือน้องแก้ว เพศเมีย อายุ 59 ปี

2.       พังสงกรานต์ เพศเมีย อายุ 70 ปี

3.       พังอรอนงค์หรือพังอ้วน เพศเมีย อายุ 74 ปี

4.       พังสมบูรณ์หรือน้องแต๋น เพศเมีย อายุ 55 ปี

5.       พังมาลี เพศเมีย อายุ 39 ปี

6.       สีดอนำโชค หรือโชคดี เพศผู้ อายุ 9 ปี

7.       พังคำแสน เพศเมีย อายุ 70 ปี

 

 

บ้านช.ช้างชรา มีโครงการอะไรบ้าง

 

·         โครงการช่วยเหลือช้างเร่ร่อนในกรุงเทพฯ

เนื่องจากมีนโยบายไม่ให้มีช้างเร่ร่อนเดินขายอาหารในกรุงเทพฯอีกต่อไป กรุงเทพฯจึงติดต่อกรมปศุสัตว์เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นกรมปศุสัตว์ ได้หารือกับนายแพทย์ สามารถ ประสิทธ์ผลอีกครั้ง  นายแพทย์ สามารถ จึงแนะนำไปว่า ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการจับกุมตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 จากนั้นส่งมากักที่บ้านช. ช้างชรา เพื่อเป็นการปรามให้ควาญช้างไม่กล้านำช้างมาเร่ร่อนอีก เมื่อหารือได้ระดับหนึ่งแล้ว ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรุงเทพมหานครก็เริ่มขึ้น ช้างเชือกแรกที่เดินทางมายังบ้านช. ช้างชราก็คือ สีดอนำโชคหรือโชคดีนั่นเอง โดยเดินทางมาในวันที่ 21 มิถุนายน 2552

 

·         โครงการอุปการะช้าง

ด้วยภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างแต่ละเชือกของบ้าน ช. ช้างชรา ลำพังคุณหมอเพียงท่านเดียวไม่สามารถดูแลช้างทั้งหมดได้ จึงบอกบุญมายังท่านที่สงสารช้าง และอยากให้ช้างไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพียงท่านช่วยกันบริจาคค่าอาหารช้างตามแต่จิตศรัทธา เพียงเพื่อให้ช้างได้มีอาหารกินอย่างเพียงพอ เท่านี้บ้านช. ช้างชราก็สามารถเลี้ยงช้างต่อไปได้ และยังสามารถช่วยเหลือช้าเชือกอื่นๆทั่วประเทศไทยได้อีกด้วย

 

·         โครงการไถ่ชีวิตช้าง

เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือช้างชรา บาดเจ็บ และเร่ร่อนให้หลุดพ้นจากพันธการต่างๆ เพื่อให้ช้างได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขไม่ถูกทำร้าย ไม่ถูกบังคับ และในปัจจุบัน ยังมีช้างที่ได้รับทุกขเวทนาอีกมากมายนัก บ้างก็เดินขอทาน บ้างก็ถูกใช้งานในป่า บ้างก็ต้องเดินทัวร์ มันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาช่วยกันคนละไม้ละมือ สละทุนทรัพย์คนละเล็กละน้อย เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ไปไถ่ชีวิตช้าง เพื่อให้ช้างเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระในธรรมชาติ มีคุณหมอใจดีและทีมงานคอยดูแล เป็นการให้ชีวิตใหม่แก่ช้างเลยทีเดียว

 

นอกจากพี่ช้างแล้ว ยังมีน้องควายและน้องแพะอีกด้วยค่ะ อยู่กับอย่างสงบ เป็นธรรมชาติมากๆ

 

·         โครงการปลูกพืชอาหารช้าง

Elephant’s world : บ้านช. ช้างชรา ปัจจุบันมีช้างรวม 10 เชือก และในอนาคตน่าจะมีช้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาหารช้างจึงจำเป็นมาก ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกพืชอาหารช้างขึ้นมา โดยขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครทั่วประเทศเพื่อช่วยปลูก ตลอดจนทุนในการปลูกพืช โดยคำนึงถึงพืชที่ให้ประโยชน์เป็นหลัก เช่น กล้วย อ้อย ข้าวดพด หญ้าบาน่า สับปะรด ละนัจจุบันอาหารี่ปลูกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของช้าง จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้น

 

 

เราสามารถช่วยบ้าน ช.ช้างชราได้อย่างไร?

1.       ร่วมเป็นอาสาสมัคร ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นการช่วยเหลือแบบปเช้าเย็นกลับ หรือค้างคืนก็ได้ตามแต่สะดวก

2.       ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าอาหารช้างและกิจกรรมของศูนย์

-           ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี “มูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา” เลขที่บัญชี 327-4-27954-0

3.       เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี เพื่อไปเยี่ยมช้างชรา โดยสามารถเตรียมอาหารไปให้ช้างเช่น กล้วย อ้อย ได้ตามแต่สะดวก หากต้องการให้อาหารช้าง แนะนำให้โทรไปสอบถามเวลาก่อน เพราะมีกำหนดเวลาในการให้อาหารช้างและอาบน้ำช้างที่แน่นอน เช็คก่อนจะได้ไม่เสียเที่ยวค่ะ

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ Office: 034 514 800 / Mobile: 086 335 5332

อีเมล       info@elephantsworld.org

เว็บไซต์   http://www.elephantsworld.org

http://www.help.elephantsworld.org

 

ที่มาข้อมูล tourmuangkan.com  
    

Tag : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อิ่มใจอิ่มบุญ ที่บ้าน ช.ช้างชรา กาญจนบุรี
เมื่อ : 05 มิ.ย. 2557 11:13:17
ที่มา: ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อิ่มใจอิ่มบุญ ที่บ้าน ช.ช้า

Recommended Tips!